ADOS-2 w Polsce

BARDZIEJ WIARYGODNA DIAGNOZA DLA OSÓB Z AUTYZMEM

ZŁÓŻ WNIOSEK, ABY OTRZYMAĆ NARZĘDZIE

Czym jest ADOS-2?

ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W 2016 roku zakończył się projekt adaptacji i walidacji polskiej wersji tego narzędzia, dzięki czemu może być stosowany w ośrodkach w całym kraju. Z uwagi na ujednolicony charakter obserwacji i dobre właściwości psychometryczne ADOS-2 jest bardzo użyteczny zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych. Dzięki wykorzystaniu ADOS-2 diagnoza autyzmu staje się bardziej wiarygodna, a specjaliści zyskują narzędzie wspomagające proces diagnostyczny, dostarczające profilu mocnych i słabych stron badanej osoby oraz pomocne przy planowaniu interwencji terapeutycznych i monitorowaniu ich skuteczności.

DLACZEGO WARTO?

ADOS-2 to jedno z najpopularniejszych na świecie i najwyżej cenionych narzędzi diagnostycznych umożliwiających rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie przy użyciu ADOS-2 trwa ok. 40-60 minut i jest prowadzone za pomocą jednego, wybranego przez diagnostę modułu. System modułów umożliwia dopasowanie protokołu do wieku i rozwoju badanej osoby. Każdy protokół zawiera szczegółową listę prób, które należy przeprowadzić, a następnie odpowiednio zinterpretować. Zamiast opierać się na ogólnych wrażeniach, diagnosta musi precyzyjnie opisać zachowanie badanej osoby, m.in. częstotliwość i jakość inicjowanych kontaktów społecznych. Rzetelność polskiej wersji ADOS-2 została oceniona jako wysoka i bardzo wysoka (zależnie od modułu), a stabilność wyników jest bardzo wysoka.

Pobierz pliki

Co to jest ADOS-2?

Do czego służy?

Kto może stosować?

Gdzie kupić?

Zakończyliśmy zbieranie wniosków do programu.

ADOS-2 otrzymują:

ZOBACZ RANKING WSZYSTKICH PLACÓWEK ados2

Komisja oceniająca wnioski

prezentowana w kolejności alfabetycznej

Dorota Holc

Dorota Holc

Dyrektor Kliniki JiM

Tomasz Michałowicz

Tomasz Michałowicz

Prezes Fundacji JiM

Ewa Pisula

prof. Ewa Pisula

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Małgorzata Rybnicka

Małgorzata Rybicka

Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

Marta Sierocka-Rogala

Marta Sierocka-Rogala

BCBA, Fundacja Pomocy Edukacyjno-Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych SCOLAR

Maria Wroniszewska

Maria Wroniszewska

Fundacja SYNAPSIS, członek zarządu AUTISM-EUROPE, reprezentuje Porozumienie AUTYZM-POLSKA